Our Boer Goats

Our Herd

IMG_6760.jpg

Billy

DOB February 2020

Commercial Red Buck
(Orange Tag 0844 )

IMG_6760.jpg

 Snowball 

DOB February 2020

Commercial Traditional Doe
(Yellow Tag   )

IMG_6760.jpg

Honey 

DOB June 2020

Commercial Traditional Doe

(Yellow Tag   )

IMG_6760.jpg

Cinnamon

DOB June 2020

Commercial Traditional Doe
(Yellow Tag   )

IMG_6760.jpg

Oreo

DOB August 2020

Commercial Black Traditional Doe

IMG_6760.jpg

Patches

DOB  August  2020

Commercial Painted Doe

IMG_6758_edited.jpg

Maple

DOB November 2020

IMG_6759_edited.jpg

Saffron

DOB November 2020